Saturday, October 26, 2013

Majh (buffalo) Lauan Ghaiay


England tay germany ch majaan nehn dakhiyaan pher perhya aah jidoon goray amreeka ch gaiy othay jungli majaan buht see. Jehnaa da oh shkaar buht kerday see. Amreeka day lok odoon junglaan ch rehnday hunday see.jehna nu amreeka ch Indian , India ch Red Indian tay farsi ch Surkh poost kehnday ah. Surkh poost da matlab ah lal chumri wala.
Audoon  jungli  Indians day kol bandooqaan vee nehn hundiyaan see. Eh goray bandooqan lai kay gaiay. Goriyaan nay majaan da ehna kay shkaar kitta kay hun nay hunay wangi ah. Eh American majaan  nu “Buffalo Bisen” kehnday ah tay eh desi majaan toon  buht wadiyaan hundiyaan aan.. Jehday ch mass yaan ghost buht hunda aah. Dudh day baray ch koi patta nehn es lai keh eh jungli ah. Maj  gaan day naal mildi juldi aah pher eh  kalay rang (greyish black) dee hundi aah.Ehday sing lambay tay muray hoiay hunday ah  Sadday lok ehno dodh wastay rakh day aah.
Ehna lookan chon ik ghar sada ve see chithay maj yaan gaan tay yaan dunoo zaroor  see.
Jidoon pind ch hunday see odoon janwaraan wastay hor thaan hunda see jehnu “hatta” kehnday see. Sher ch aiay tay authay hatta nehn see tay majh bahr gali ch bhun day see.
Khurli ch majh nu audhay khan wastay pathay jehna choon bersen (berseen)jawar yaan makai day cutay huay tanday yaan wandha paunday see. Wandha waramiyaan toon Tail (oil) kahd kay odi khul ban dee see. Menu jethay tak yad ah khul no balti ch paani paw kay piyoun dainday see. Jidoon khul naram ho jaandi see tay ohnu Khurli ch toori (Cut straw of wheat)paw kay mix kerday see jehnu wanda kehnday ah.  Khurli lakri dee bani hoi hundi see. Kai vari hunda see khurli ch lok suiyaan sit dainday see jehda bibi ji (my mum) eh matlab laindi see kisse nay tuna (magic) ker ditta ah. Jehday naal majh nay dodh aus din nehn daina tay pher ik ghar day lagay shah (religious person)  kolloon maj wastay attay da pariah hoya pairaha  liyauna. Eh pariah majh nu khlownay   naal aunay dodh dain lag paina. Pind ch eh gul kadeen vee nehn hoi see. Sher ch Suyaan (needles) majh dee khurli vichoon kai wari labhyaan.
Hun main mudhli gul wal aun lugaan jehri eh ah majh nu har saal audhi tamah da waila aunda see. Jehnu kehday aah “Majh sahay” ai hoi ah. Ehda aidaan patta lagna keh majh nay raula pai jana jehn adingna kehnda aah. Audoon buht eh chotay hunday see tay patta eh nehn hunda see keh saha ki aah tay bachay kidaan paida hunday ah. Saday lok nayanayaan nu aidaan diyaan gallaan nehn dasday see.Jay kisay nayanay nay waday koloon puch laina eh keh kay tal daina keh farishta (Angel) sit ghia see.
Ik wari majh sahay ah gai  tay aseen saray phai (aseen charu phai chutay hunday see)
Majh nu laun ghaiay (Took for mating). Saday mahallay day naal ik pind Bhlair hunda see tay audhi zameen es muhallay naal lag dee see. Ais zameen tay ik “Qurban da dera)
Dera hunda see jehna kool sunda (male Buffalo) hunda see. Sanday nay majh tay charh kay auno laiya du yaan tin wari. Majh nu lowaa kay ghar aah rehay see tay majh nay goaha ker ditta. Sano tay phaiyaan fiqar pai ghai keh laya loaya sara kuch bahr aa gia. Eh nah sochiya tay Sunday waliyaan nay vee nehn dasya keh ehno phay lua liyay. Audoon bas eh gal sanoo sujih ai keh ehda goaha auli ch paa kay majh day munh ch paa ditta jaway. Main deray ghia tay auna koloon auli mangi tay desya kih hoya. Auna nay auli day ditti. Auli liya kay majh da goaha auli ch paa kay majh nu khlaa ditta. Auli ik lakri dee tube dee taran hundi ah jehri ik passayoun band hundi ah . dosray passyoun kalam dee taran ghari hoi hundi ah. Eh auli janwaran nu dawai dainay day kum aundi ah. Hun kaddeen main soch da aahn keh aseen tay bachay see sanoo nehn pata see pher auh dairay wallay tay waday see. Oh tay das sakday see majh day goah kernay da majh day loanay nal koi wasta neh. Ho sakda aunaa nu ve patta naa huway. Saday lokaan nu chai da aah keh scholaan ch aseen kidaan paida hunday aan paraya jaway jis tarran England wallay bachyaan nu paraunday day. Audoon tak aseen agay nehn wadh sakday jidoon tak sanoo mudhliyaan gallaan da nehn pata. Ehday ch koi sharam yaan gunah wali gal nehn tay na eh koi pahar diggan lagga ah. Eh saday jisam day hisay ah tay auna day wartan da tay pata hauna chai da ah. Wartan too baad kih hunda matlab bacha kidaan ban daa. Ik waela hunda see saday lok buht agay hunday see jehda gwair ehtoon laa sakday aan keh duniya dee sab toon pehli university Punjab texila ch banni. Lok bahroon Punjab ch kum kern aunday see. Sada Punjab oas walay da valaiyat see. Europe ch hun aurtaan noo barabar day haq milay pher saday Punjab ch aurat nu sab toon pehlaan barabri day haq daitay gaiay see.
Menu ehtay koi  gilla neh keh lok saday Punjab ch bahroon aah kay kum ker day see. Oh tay bacharay saday wargay mehnat mazdoori kern walay see. Menu gilla auna tay ah jehray saday Punjab nu bahroon aa kay taqat day zoor tay lut mar kerday rehay. Saday lakhaan Punjabi dais chud kay tur paiay . jehna nu europe tay England ch roma yaan gypsy kehday ah. Tin lakh gypsy germany day gas chambers paa kay mar ditay gaiay. Eh gypsy aisay Punjab toon ukhray keh aj tak thokraan ka rehay ah tay jehri ohna di hallat ah auhna nay thokraan khanday rehna. Menu gilla auna tay aa jehray sano choothi tarikh das day rehay. Menu gilla auna tay ah jehray sano mazhab da naa lai kay galaan eh das day rehay. Ehda nateeja tauwaday samnay ah. Sanu aujad ganwar jungli paindu jahil kehya ghia. Sadi maan boli nu jahilaan tay ganwaran tay aujadaan dee boli kehya ghia. Sano chungay ilam toon door rakhya ghia. Jehda result towaday samnay aah saday lokaan nu bahr kum kern wastay jaana pia. Bahr janay waliyaan choon narenwain per cent saday Punjabi see. Jehna nay bahr jaa kay buht qurbaaniyaan dityaan. Waday waday dukh sehay. Jidoon hal kus bahr theek huay tay hor lok ve indian sub continent toon bahr jaan lag paiay. Jehray gallaan kern walay see. Eh gallan kern wallayan nay bahr ja kay vee authay diyan chunghiyan naukeriyaan lai liyaan. Saday Punjabi lok mehnat mazdoori ch lagay rehay. Pher hun tay hal badul gaiay. Punjabi authay dee siyasat ch ve aa gaiay jedy masal chaudhry sarwar mpUk jehray hon Pakistani Punjab day governor ah. Sarwar ji da put hun mp ah. Sarwar ji noo Punjab day halaat theek kern wastay lianda jes taran Pakistan day pehlay hukumran kerday aiay. Wasay saray tay ikhtiar wazir ala kol hunday ah pher menu  eh samaj nai ai keh sarwar ji halat kidaan theek kern gay. Foreign expert balao pawaan eh foreign experts dee jaga tay foreign rehnd khond ah jaway. Gal kitay dee kitay challi gai. Gal majh launay toon tori see. Eh kuch gallan es wastay likh dittiyaan keh aseen taleem ch buht pechay chalay gaiay Agar sano pats hunda tay bachari majh goah khan too bach jaandi

 Sanoo sariyaan tay khas ker punjabiyaan nu perhai kerni chai dee aah. Koshish karo jo kuch ve sikh sak day au sikho. Tawanu  kissay gal da pata ah tay apnay reshtay daraan dostaan aandiyaan gowandiyaan nu sikhao.Hor kuch neh tay toseen apni maan boli Punjabi skhao.
Main aithay mukaa kay tay tauwanu request kerdaan keh tuseen es blog nu follow karo apnay comment likho tay suggestions devo. Hor tuseen ehnu translation hor zabanaan ch kerna chau tay you are most welcome.


Jeenday rao tay maujaan lut day rao

No comments :

Post a Comment