Thursday, January 2, 2014

Jidoon parda auth jao gaa

Main ik wari tobay ghia tay jamaat Islami day amir Mufti Insaaf saab  nu pata laga tay oh menu miln wastay aiay. Ohnaa naal buht galaan bataan hoyaan. Mufti Insaf saab buht thundi tabiat day malak. Buht sharif tay mukhlas insaan ah. es wastay main vee ohna nu miln ghia. Main jidoon wapas ah ghia odh dee adaundi gal sunni keh mufti saab nay saday abba jee nu kehya main tay aunu miln aya see jehday naal auna naal authaan baithan see pehr eh tay koi hor eh nikalya. Jainay menu eh gal dasi aunay tay mera mazaq adaunay dee koshish keetti pehr agar main mufti saab nu dubaraa milaan tay patta neh kih kehn. Perh pata nehn mera eh tobay akheri aunah see. Meray gher diyaan nay menu  meray ik miln walay nu specialy bolaya menu samjaunay wastay. Kehnday ah such gal karo tay phanbar much day ah pehr hun tay eh position ho ghai ah yaan ker ditti ghai ah keh lok choth sunan day aadi ho ghai. Aaadi es wastay ho ghai keh sanu shrooh toon chuth eh dasya ghia es wastay sanu such chunga nehn lag da. Apnay logaan naal gal karo tay  kai var buht maza aundha auna day jawab sun kay. Kehnday ah kittay insaan chand tay puhnch ghia jehdi menu bari khushi hoi. Main eh gal apnay mamay nu dussi jehray keh balkul anparh see. Oh kehn lagay aithay baih jaa tay main baith ghia. Aunah nay kehna shrooh kitta keh terri aqal nu kih ho ghia menu eh das keh oh chund tay kidaan chalay ghaiay? Oh kehri pauri see oh laa kay challay ghaiay. Main ohna nu samjaun dee bari koshish keetti. Main kehyaa mama jee oh pauri tay nehn charh kay ghaiay balkay rocket tay ghaiay ah. Kittay audhoon rockets da aina rawaj vee nehn see. Aam anparh lokaan ch rocket day do tasawar see. Ik jang wastay wartia jaanda see tay yaan ik churliyaan patakiyaan wala jehnu ag launi tay aunay shoon ker kay baddal al challa jaana. Ho sakda eh rocket yaan satellites da idea eh Punjabi churliyaan patakiyaan  walay rocket toon lia howay. Mera eh jawab sun kay mama jee nay kehya toon tay kehndaan oh chund day chalay ghaia. Menu eh das rocket tay baith kay auna nay sarana see. Menu eh gal jidoon yaad aiah tay  likh day hoay buht hassa ve aya. Shukar Ah meray kol koi neh see nehn tay kehna see eh pagal ho ghia aapi hussi jaa rehya. Jidoon chund dee gal hoi authay saday mamay kool saadi khala da put vee baitha huya see jidoon aunay mamay dee gal sunni tay kehn luga mama ehday  damage ch  science perh perh kay pittal dee sheet bun ghai hoi ah tay allah nay eh sheet nu maikhaan laa kay jer ditta hoya ah ta keh aidher audher naa howay.
Main kuch din hoay facebook tay daikhya kissay nay daave kitta keh eh drone “tipu sultan” dee ajad ah. Eh perh kay menu bara hassa aya tay main ehday autay comment kerkay tweet vee keeta. Shaid ehday naal oh post jethay vee see post kernay wallay nay khatam ker ditti. Eh gal main apnay chungay pahray likhay milnay walay nu dussi tay kehn lagga oh koi bawaqoof hoay gha. Thori dair chup reh kay menu kehn luggay sari science eh saday muslmaan lokaan dee ah. Main tay samajia keh auh mazaq ker rehya pehr auh tay buht ee serious  ho kay gal kari jaa rehya. Barra eh religious tay perhya likhya es watay main auhnah daa adab vee kerdaan. Gal kerday hoay menu puchan laggay tairay kol koi A4 chita kakaz hai tay main kehya jee hazoor ik nehn jinnay marzi lawoo. Eh saab nay kaagaz lai kay ohnu morna shroh ker ditta. Main harran tay pershaan keh eh koi jadoo kern luga perh thori dair baad eh kaakaz dee ik shakal ban gai. jidaan aseen chutay hunday see kaagaz day jahaz bana kay adaunday hunday see oh bana ditta. Eh kaagaz da jahaz banaa kay autay nu sittya tay audh kay do tin meter tay jaa kay dig pia. Kehn lugga eh pilot less jahaz da ik namuna ah. Kehn lagga haan eh technology  daa ilm tay saaday kol buht pehlay see pehr aseen ehnu kagaz day jahazaan tak eh rakhya tay west nay ehnu daikh kay drone develop ker liaya. Mehnu eh gal sun kay hassa aun laga see pehr main buht mushkal naal control kitta. Ho sakda aunah jehri gal keetti  suchi howay yaan auna nay audaan eh chud ditti howay. Kih kehnay jee tuwaday main tay eh gal sun keh niklya tay car ch baith kay sauchia tay buht husiyaa.

Iran  ch Arian
Mera talaq Pakistan dee arain baradri naal ah tay ik vari iran ghia mashad ch see. Authay do tin din baad main kapray dhunay wastay dhubi dee dakaan lubaan tay puch day puchauday ik dukaan tay puhnch ghia. Dukaan walay nay kupay lai tay mera naa puchya tay kehn lugga “Saleemi” ? tay main kehya aaaho. Eh dasyaa tay kehn lugga keh oh vee saleemi tribe naal taalaq rakh daa ah tay oh arian ah. Chunga aucha lamba chita tay phuray baal tay phurian eh akhaan. Ik vari main shiraz airport tay see tay main Tehran auna see.Meri eh flight buht late ho ghai tay air company nay authay ik paper laa ditta jehtay kehya jehrray passengers aa ghaiay apna naa likh dawoo. Meray toon pehlay janay naa likhyaa oh ik Irani see rang tay ohda kuch pukka see ohda khandani naa vee “saleemi “. ehday naal tay main gal kernay dee koshish kitti pehr oh meri gal nehn samajia. Pehr oh menu eh kehway keh flight buht late ho jaani ah tay ho sakda cancel ker dain . behtar ah aseen mil kay taxi karaiay tay laiay kay Tehran challay jaiay. Meray kol buht time see tay main auhnu kehya main intizar karan ga.
Main ik vari Kuwait ch ghia tay authay ik admi election lar rehya see jehra authay dee assembly da member be banaya tay ohda naa vee saleemi see.

Arainyan dee tarikh dee talash

Main jidoon wapas aiyaa tay history of arian day baray ch perhna shrooh kitta. Es wastay main kaffi articles save ve kittay. Jehray ik dosray naal milady julday ah. Kai tay 100% eh ik dojay jehay ah. Main face book tay daikhya tay ehday ch vee ik article daikhya jehra 99 %  ehna naal milda see. Balka patta lagda see keh asal article kehra ah tay ohday ch jehri tin char lines nuwiyaan shroh ch likhyan. Eh nuwiyaan lines toon lagda see keh eh ais banday da nehn likhya hoya see. Main oh banday koloon puchya ehda koi refrence?  Jidoon ehda jawab nehn ditta tay main phay likha keh tanu patta ah keh kissay dee nakal marna chungi gal nehn. Jay koi wakeel ho kay marray tay oh hor phaira. Lokaan dee aisi zehniyaat ho ghai keh bajaiay apni galti manday menu likh day ah keh eh main apni reaerch day naal likhya ah tay hor jehra main article daikhiya oh copy kitta hoya ah.Eh taan haal ah saday perhay likay oh vee wakeel tay siyasi lokaan daa. Agar eh banda menu eh keh dainda  haan phai eh main nakal kitta sirf information dainay wastay tay ho sakda ohdi azat meri nazar ch wadh jaandi. Kiyoun keh aunay menu such das ditta. Pehr aunay choth maryaa jehtay menu yaqqen nehn aya tay naa eh main apna waqat zaya kerna chaundaan aidaan day kahthia lokaan naal.

Eh nakkal marna tay koi burra rehya eh nehn. Nakal tay hunkoi gal ee nehn. Aithay tay lok hun advertise kern lag paiay ahthesis tay desertations lakhaun wastay.    Meri vee eh ee sauch see tay ik vari main Pakistani shop tay ghia. Hajjay ainay mobile phone nehn hunday see. Meray kol vee  audoon mobile hai see pehr meray walla mobile jehra see audhay naal  ear phone nehn lag da see. Audoon phone ve kuch waday hunday see.
Aus dukaan day bahr ik Pakistani kuri nay basket hath ch phuri hoi tay nalay subzian nu
toh  toh kay daikhay tay boli vee jaway. Main tay samjia keh meray kolon kuch puch rehi ah. Main audhay al daikhya  tay laga nehn oh appi eh gallan kari jaa rehi ah. Main eh sochya ehday paich dhillay ho ghaiay ah. Pehr hun sauch daan tay patta lag da keh audhay kol ear phone see tay aunay apna mobile phone bag ch rakhya hoya see.


Eh sauch es wastay see keh saday lok aina sooch day nehn tay media ch jo perh day ah auhtay ee yaqeen ker lainday ah. Sadday tay lok her kissay day eh paich dhillay karri rukh day ah. Kiyoun keh saday tobay ch ik shedaa? hunda see kehnday aah keh auh paggal ho ghia see aunay sarray sher ch tor day rehna  tay koi gullan vee karri jaaniyan. Ik vaila aya keh aunay cheekhan vee marniyaan tay nanga ho kay bazaran ch toray phirna. Saday Punjabi aundoon ainay mazhbi nehn hunday see tay maulvian da vee aina raula nehn hunda see. Lok ik dujay dee ezat karday see eh nehn see keh koi shia ah yaan wahabi ah  yaan sunni ah. Sarray lok ik dujay naal mil kay rehnday see tay ik dujay day dukh sukh ch jaanday see. Ahmdi hajjay officialy kaffar nehn banaay see. Saday muhallay ch gowandi saray ee see. Lok sidhay saday see jay kissay nay koi chungi cheez khreedni tay apnay rishtay daraan tay yaraan bailiyaan nu vee dasna keh tuseen vee lai lo. Aus zamanay ch Punjab ch jehri bay abaad zameen hundi see oh government lokaan nu dindi hundi see jehnu tender kehnday hunday see. Ik vari maray toon wada phai oh tandraan dee zameen lain ghia tay pind day ik do hor rishtay daran nu vee sad kay lai ghia. Jehri keh auna nay vee zamin lai. Audoon aam lokaan da eh ee khiyal hunda see keh kay kissay da phalla ho jaway tay auna da kih jaana. 

No comments :

Post a Comment